CASAP

Compartim amb vosaltres la cura de la vostra salut

CAP Can Bou

El teu centre d'assistència primària a Castelldefels

CUAP Castelldefels

Urgències 24h, 365 dies

Nota Informativa

VALSARTAN

En relació a l’alerta difosa des de l’Agència Espanyola del Medicament pel que fa a productes que contenen com a principi actiu el VALSARTAN informar:

  • El risc per presència d’impureses és molt baix i no cal atenció sanitària
  • Afecta sols a alguns lots d’alguns productes (veure capsa del medicament)
  • Les farmàcies comunitàries poden informar si el lot emprat està afectat o no per aquesta alarma i poden facilitar, si fora precís, la substitució per un equivalent.
  • L’EAP Can Bou identificarà els pacients afectats i n’informarà del canvi si procedeix.

EAP

CUAP

ALTRES SERVEIS

L’EAP dóna cobertura a la població que té assignada, majoritàriament l’adscrita a l’Àrea Bàsica de Salud Castelldefels 2 que inclou els barris de Montemar, Bellamar, Poal, Baixador, Lluminetes, Pineda, Can Bou, Botigues, Marisol, Can Rabadà, Camí Ral, Gran Vía Mar i Zona Universitària, així com el nucli de les Botigues de Sitges.
El Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), situat a la planta baixa del CAP El Castell i amb entrada pel Carrer Marconi, dóna atenció a totes les situacions d’urgències i emergències de la població de Castelldefels les 24h els 365 dies de l'any.
Posem a l’abast de les persones que ho desitgin una sèrie d’activitats no cobertes públicament però que són freqüentment sol·licitades pels ciutadans, mantenint-nos a uns preus assequibles. Aquesta oferta està orientada a millorar la salut i és oberta a totes aquelles persones interessades, independentment del seu lloc de residència.

Informació