Day

novembre 28, 2016

Codi de Conducta

Publicitat activa dels alts càrrecs: Agenda pública amb grups d’interès No hi ha elements disponibles actualment. Relació d’obsequis rebuts en raó de la representació institucional No hi ha elements disponibles actualment. Relació d’invitacions a viatges...
READ MORE