Codi de Conducta

Publicitat activa dels alts càrrecs: Agenda pública amb grups d’interès No hi ha elements disponibles actualment. Relació d’obsequis rebuts en raó de la representació institucional No hi ha elements disponibles actualment. Relació d’invitacions a viatges...
READ MORE

Avís de programació Cita Prèvia – Estiu 2016

Per facilitar l’atenció assistencial en període estival evitant demores, aquells pacients que precisin visita a l’Equip d’Atenció Primària Can Bou podran ser atesos per infermeres i metges diferents als habitualment assignats. Per aquest motiu, la programació per internet restarà...
READ MORE