Atenció al viatger

Informació general

El CAP Can Bou de Castelldefels ofereix tots els serveis finançats per Catsalut a nivell públic. D’altra banda, CASAP planteja una oferta més extensa oferint una cartera complementària. La intenció és posar a l’abast de les persones que ho desitgin una sèrie d’activitats no cobertes públicament però que són freqüentment sol·licitades pels ciutadans, mantenint-nos a uns preus assequibles. Aquesta oferta està orientada a millorar la salut i és oberta a totes aquelles persones interessades, independentment del seu lloc de residència.

Serveis

  • Recomanacions individualitzades segons el destí, l’edat i la modalitat de viatge.

  • Recomanacions per viatgers amb malaties cròniques.

  • Valoració de risc d’emmalaltir en cas d’estades a camps de treball, ONG, etc..

  • Informació actualitzada de malaties infeccioses d’arreu del món..

  • Asessorament mèdic als viatgers que pateixin malalties o trastorns al retorn del seu viatge..

  • Consells per la prevenció de “fenòmens naturals”: picades d’insectes, insolació, deshidratació, mal d’altura….

  • Profilaxi antipalúdica i vacunacions.

..

Més informació

Més informació i cita:
936 649 776