Contacta

Ens agradaria saber la vostra opinió. Si ho desitgeu, podeu fer-nos arribar els vostres comentaris/suggeriments a través d’aquest formulari, els quals us agraim i tindrem en compte per millorar el servei i atenció donada.

Si el que desitgeu és fer-nos arribar una reclamació, haureu de descarregar-vos aquest formulari i presentar-lo al vostre centre de salut.

  1. Nom *
    * Si us plau, el teu nom
  2. Email *
    * Ups! adreça incorrecte
  3. Missatge *
    * Ups! cal missatge