Portal de la transparència

El nostre Consorci compleix 10 anys durant 2015.

Aprofitem la normativa de la Llei de Transparència per donar a conèixer aspectes organitzatius i resultats de l’activitat de CASAP. Es poden consultar els comptes inclosos a pressupostos de la Generalitat i els resultats que han estat auditats. A l’apartat de resultats es pot trobar informació diversa:

  • D’una banda, els resultats al Benchmarking de la Regió Sanitària de Barcelona del CatSalut, on es comparen dades d’accessibilitat, eficiència i resolució de més de 200 equips d’atenció primària. L’EAP Can Bou està en 9a posició d’aquest ranking.
  • PLAENSA és el programa d’avaluació de satisfacció de l’atenció rebuda del CatSalut, fet cada 2-3 anys mitjançant qüestionaris.
  • Es pot trobar els link amb les pàgines web del Departament de Salut que inclouen la nostra informació disponible a la Central de Resultats.
  • Oferim també els resultats de Khalix. Es tracta del programa que explota les dades corresponents, entre d’altres, al control de malalties metabòliques (diabetis, dislipèmia, hipertensió), respiratòries o cardiovasculars. Avalua si s’han fet les activitats preventives i de promoció de la salut recomanades i si la prescripció es realitza segons les recomanacions de guies de pràctica clínica. Els resultats s’obtenen en funció de l’assenyalat per professionals, infermeres i metges, tant pel que fa a la població adulta com infantil. L’assoliment dels objectius marcats per cada indicador depèn tant dels resultats en població atesa com població assignada, exigint-se una cobertura mínima en alguns casos (específicament pel que fa a vacunació poblacional) i definint-se segons la mitja de Catalunya.

 

 

Accés al Portal de la Transparència Generalitat de Catalunya

Si voleu contactar amb nosaltres, podeu fer-ho a través d’aquest formulari

Si voleu demanar accés a la informació pública, cal ens feu arribar degudament emplenada aquesta sol·licitud

 

 

Actualitzat: gener 2019

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se’n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització