Recerca, docència i col·laboracions

La recerca és un dels principals aspectes a desenvolupar en el dia a dia de qualsevol Equip d’Atenció Primària o organització prestadora de serveis sanitaris. A CASAP plantegem la recerca en activitats diagnòstiques i terapèutiques i també en la gestió dels propis serveis.

Entitats amb les quals es desenvolupen projectes de recerca i docència:

Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP). CASAP col·labora en diferents projectes de recerca. Entre d’altres, l’estudi Predimed sobre els efectes beneficiosos de la dieta mediterrànida, I’efecte del rol de cuidar i els seus canvis en la salut dels cuidadors familiars i en I’estudi sobre peu diabètic.

CEESISCAAT CASAP és centre sentinella d’infeccions de transmissió sexual en la xarxa del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya.

Escola Universitària d’Infermeria de la Vall d’Hebron (UB). CASAP col·labora des dels seus inicis en la formació pràctica d’estudiants de 3er curs d’infermeria.

Universitat Internacional de Catalunya (UIC). CASAP col·labora en la formació pràctica d’estudiants de 2n i 3r curs d’infermeria.

Centre d’Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica (UB). CASAP col·labora amb la formació pràctica dels alumnes de primer i segon cicle en Dietètica i Nutrició.

Institut de Formació Professional Sanitària Roger de Llúria. CASAP col·labora en la formació en pràctiques dels alumnes de Dietètica i Nutrició.

Guies clíniques

• Guia d’intervencions d’infermeria a problemes de salut -adults- (català)

Guía de intervenciones de enfermería a problemas de salud -adultos- (español)

Nursing interventions guide to health problems – adults- (English)

Guia d’intervencions d’infermeria a problemes de salut -infants- (català)

• Guía de intervenciones de enfermería a problemas de salud -infantes- (español)

• Guia d’intervencions d’infermeria a problemes de salut urgents-CUAP-2020 (català)

Publicacions

• “Gestió Infermera de la Demanda“. Revista Atención Primaria

• “Article Salut i Escola”. Revista Àgora.

• “Acerca de la formación continuada”. Revista Àgora.

Comunicacions orals i ponències

The effect of allergen-specific immunotherapy on growth rates in children – A primary care study  EFPC Barcelona 2014

• Primary care referrals to hospital specialists  EFPC Barcelona 2014

 The pediatric nurse CASAP. EFPC Barcelona 2014

• “Un nou model de gestió pública d’atenció primària” Congrés CALASS

• “Un nuevo modelo de gestión pública en atención primaria” Congrés SECA 
• 
“Sobrecàrrega del cuidador” Congrés FAECAP
• 
“Conceptos básicos acerca del anciano frágil”
• 
“Resultats Salut i Escola 2006-2007″
• 
Massatge Infantil”
• 
“Xerrada Alimentació a Escoles 1r i 3r ESO”
• 
“Satisfacció Població 2006-2007″

Pòsters

Gestió Infermera de la Demanda. Pla de Salut de Catalunya 2013

• Projecte GAPIC. Pla de Salut de Catalunya 2013

Consulta d’Al·lergologia. Pla de Salut de Catalunya 2013

Cirurgia Menor Ambulatòria Pla de Salut de Catalunya 2013

Millora de l’Atenció al Servei de Pediatria. Pla de Salut de Catalunya 2013

Millora de la continuïtat assistencial entre l’EAP i professionals de les residències geriàtriques de Castelldefels. Pla de Salut de Catalunya 2013

Encuesta de satisfacción de los pacientes con tratamiento anticoagulante atentidos en atención primaria. Congrés AIFICC-FAECAP

Consulta específica de nutrición en atención primaria (CENAP). Congrés FAECAP

Efectividad de un taller de respiración en mejorar la calidad de vida en pacientes ansiosos. Congrés AIFICC-FAECAP

Redistribución de los pacientes de un centro de atención primaria con la creación de 2 nuevas unidades de asistencia básica. Congrés SECA

INTRANET Un sistema de información y comunicación en un centro de atención primaria. Congrés SECA

Actuació d’un EAP davant d’un brot de Xarampió. Congrés INFPED

Perfil del pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica en una ABS perifèrica. Congrés CAMFIC

Elaboración de un programa de detección y registro de casos. Congrés PACAP

Castelldefels Agents de Salut d’Atenció Primaria. Jornada Innovacio CHC

Projectes de recerca

• Gestió de demanda espontània: creació d’un circuit específic amb la implicació de professionals administratius i el plantejament de resolució de problemes de salut aguts per part d’infermeria mitjançant guies protocol·litzades elaborades per l’EAP.
• 
Ús de tires reactives per el diagnòstic d’estreptococ a faringitis aguda en edat pediàtrica per augmentar l’especificitat diagnòstica i l’ús adequat d’antibioteràpia.
• 
Abordatge d’ansietat mitjançant tallers de relaxació amb el plantejament de millorar la qualitat de vida dels pacients, reduint la medicalització i la dependència del sistema sanitari.
• 
Abordatge de trastorns de conducta alimentària mitjançant una consulta específica d’abordatge i seguiment i col·laboració en projecte municipal.

.

 

Participació en associacions internacionals d’organització sanitària i gestió clínica en l’àmbit de la Unió Europea i Amèrica Llatina.

 European Forum for Primary Care (EFPC).
CASAP col·labora activament amb aquesta entitat internacional, on ha presentat diversos projectes.

 European Hospital and Healthcare Federation (HOPE).
CASAP col·labora, a través del Ministerio de Sanidad y Consumo d’Espanya, en el programa d’intercanvi de professionals sanitaris com instrument de desenvolupament professional.

 Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
CASAP participa en el projecte d’acollida de passants, professionals seleccionats pel Ministerio de Salud del Gobierno de Chile, per realitzar estades a l’estranger amb l’objectiu de conèixer experiències innovadores de gestió i organització de serveis d’atenció primària de salut.