Serveis

1. Activitats preventives

a. Vacunacions
b. Revisions bucodentals
c. Fluoració a nens
d. Sortim a Caminar
e. Xerrades per a pares i mares d’adolescents
f. Revisió de nens als 7 anys i revisió de peu en pacients diabètics
g. revisió de gestants i revisió bucodental en pacients diabètics

2. Activitats de promoció de la salut

a. Xerrades educatives a la comunitat
b. Programa municipal de promoció d’hàbits saludables (THAO)
c. Programa Salut i Escola
d. Educació sanitària grupal
e. Massatge infantil per a nadons
f. Consulta jove
g. Tallers de lactància materna

3. Atenció i seguiment a pacients amb problemes
de salut crònics

4. Atenció a pacients amb problemes de salut aguts

5. Intervencions terapèutiques

a. Criocoagulació
b. Infiltracions intraarticulars
c. Consultes de deshabituació tabàquica
d. Tallers de relaxació per adults
e. Cirurgia menor

6. Tècniques diagnòstiques

a. Extraccions de sang i circuit d’analítiques
b. Electrocardiograma
c. Espirometries
d. Control amb tires reactives per sang capilar de Tractament Anticoagulant Oral (TAO)
e. Automesura de pressió arterial (AMPA)
f. Monitorització ambulatòria de pressió arterial (MAPA)
g. Doppler vascular per identificació de complicacions arterials en diabètics
h. Test del alè per estudi infecció per Helycobacter pylori
i. Projecte CROC: estudi agudesa visual, tensió intraocular i retinografia no midriàtica a pacients amb diabetis
j. Estudi d’al·lèrgies amb Prick test
k. Cooximetries

7. Atenció sociosanitària

8. Gestió de casos i atenció a la complexitat

9. Gestió de malalties en atenció integrada amb Hospital de referència (Viladecans, Sant Joan de Deu) i amb serveis de salut mental en edat adulta i infantojuvenil

10. Atenció al centre, a la comunitat (individual o grupal) o al domicili segons la situació específica dels pacients i les necessitats dels ciutadans